Kreta

Geschiedenis Kreta

Geschiedenis KretaKreta heeft niet altijd bij Griekenland gehoord. We hebben de verschillende tijdperken uit de geschiedenis van Kreta voor u op een rijtje gezet.

 

 

 

Kreta in de prehistorie

In 2008 zijn in Kreta gereedschappen gevonden die minstens 130.000 jaar oud moeten zijn, waaronder een vuistbijl gemaakt van een soort Kwartssteen. Een bijzondere vondst, want men nam tot die tijd aan dat 12.000 jaar voor Christus de eerste mensen op Kreta aan land zijn gestapt. Er wordt aangenomen dat de eerste Homo Sapiens met een vlot vanuit Afrika naar Kreta zijn gekomen, maar hier is verder weinig over bekend.

Neolitische tijd

6500 v.Chr. - 3000 v.Chr.

Mensen uit Klein-Azië begaven zich naar het eiland en het eiland werd in deze tijd langzaam bevolkt.

Minoïsche tijd

3300 v.Chr. - 1450 v.Chr.

In deze tijd ontstond de beschaving van Kreta. Deze tijd werd vernoemd naar Koning Minos die ergens in deze periode heeft geregeerd. Over koning Minos bestaan verschillende legendes. Het eiland werd in deze tijd waarschijnlijk Kaftor genoemd, zoals we kunnen terugvinden in de Bijbel. In de Minoïsche tijd ontstond de handel met Egypte, Griekenland en Syrië. Olie, wijn en graan waren belangrijke producten van het eiland. Rond 1400 kwam er een einde aan de Minoïsche tijd. Het ging toen economisch slecht met het eiland.

Dorische tijd

1000 v.Chr. - 500 v.Chr.

In de periode na de Minoïsche tijd werd het erg onrustig op Kreta en veel inwoners vertrokken naar het eiland Cyprus. Vanaf 1000 v.Chr. begon de Dorische tijd. Veel Doriërs (een volk van het vasteland van Griekenland) trokken naar Kreta. Hierop volgde een periode met veel oorlogen tussen de steden onderling, wat veel armoede tot gevolg had.

 

Romeinse tijd

67 v.Chr. - 330

Kreta werd bezet door de Romeinen en werd een provincie van Rome. De Romeinen zorgden voor de heropbouw van het eiland en de aanleg van wegen, aquaducten en tempels. Kreta bloeide onder het Romeinse bewind weer op en diverse steden kenden grote economische bloei. In deze periode kenden de landbouwsector en de veeteeltsector zeer goede tijden maar ook de visserij deed het uitstekend. 

In het jaar 365 werd Kreta getroffen door een zware aardbeving en als gevolg daarvan een tsunami, die grote schade aanrichtte. Veel gebouwen werden helemaal vernietigd. Delen van West-Kreta kwamen tot negen meter hoger te liggen.

Arabische tijd

824 - 961

In deze periode werd Kreta veroverd door de Arabieren. Voor ongeveer anderhalve eeuw hadden ze de macht op Kreta, totdat de Byzantijnen het eiland veroverden. Er kwamen veel inwoners van Constantinopel op Kreta wonen.

Venetiaanse tijd

1204 - 1669

De veroveringen hielden niet op, want in 1204 werd Kreta veroverd door de Venetianen. Zo kwam Kreta onder de macht van de Venetiaanse heerschappij. Dit ging in de eerste eeuwen gepaard met veel weerstand en gevechten, maar vanaf halverwege de 15e eeuw groeiden de Kretenzers en de Venetianen meer naar elkaar toe. Hierna kwam Kreta economisch en cultureel weer tot bloei. De Venetiaanse kenmerken uit deze periode zijn nog steeds op het eiland te zien.

Ottomaanse tijd

1669 - 1898

In 1669 vielen de Ottomanen (een Turks volk) Kreta binnen. Dit maakte een einde aan de culturele bloei. Een nieuwe periode van zware onderdrukking was begonnen. De Venetianen verlieten Kreta, maar ook veel van de Kretenzers vertrokken. Er werden hoge belastingen ingevoerd en de inwoners moesten zich bekeren tot de Islam. In 1921 braken er grote opstanden uit door de Kretenzers tegen de Ottomanen. Dit werd een lange strijd waarna uiteindelijk in 1879 de Kretenzers meer vrijheid kregen, mede door hulp van de landen Engeland, Frankrijk, Rusland en Italië. In 1898 Kreeg Kreta haar vrijheid terug.

De Kretenzische staat

1898 - 1913

Kreta was nu zelfstandig maar veel van de inwoners wilden bij Griekenland horen. In 1913, na de Balkanoorlog, werd Kreta opgenomen tot het Koninkrijk Griekenland.

Online reisgidsen

Vakantie aanbieders

Kreta Vakantie - Sunweb Kreta vakantie - WTC

Kreta Vakantie - TUI Arke Vakantie Kreta - Elizawashere

 

Kreta vakantie - Sunweb

Kreta vakantie

Hotel, Appartement, Vliegvakantie, All-Inclusive
Sunweb

Vakantie Kreta - Arke

Kreta vakantie

Hotel, Vliegvakantie, All-Inclusive, Lastminute
TUI

Vakantie Kreta - Vakantiestunt

Kreta vakantie

Lastminutes, All-inclusive, Vliegvakantie, Hotel
Vakantiestunt

Vakantie Kreta - Jiba

Kreta vakantie

Hotel, Strandvakanties, appartement, All-inclusive 
Jiba